Gdalewitch vitraux d'art bvba
Jetselaan 3
1081 Koekelberg
België
Tel.: +32 2 426 71 64
Fax: +32 2 420 22 91
E-mail:
BE 0466.494.675

Sitemap

Restauratie - conservatie

Een glasraam is een kunstwerk en bijgevolg per definitie uniek en onvervangbaar. Het verdient dus om met
alle respect behandeld te worden.
De filosofie achter restauratie en ook de restauratietechnieken zelf evolueerden sterk in de voorbije jaren.
Het gaat nu meer om conservatie – restauratie, d.w.z. dat getracht wordt om zoveel mogelijk oorspronkelijke elementen te bewaren en zo weinig mogelijk op het originele werk in te grijpen.
Het doel van een conservatie - restauratie is het werk beter verstaanbaar te maken, er opnieuw eenheid in
te brengen en in stand te houden, niet het er weer nieuw doen uitzien.
Bij alle behandelde werken hoort een conservatie-restauratiedossier dat de gezondheidstoestand beschrijft
en staaft, alvorens de behandeling start, en aangeeft hoe de werkwijze omkeerbaar is.
Dit dossier is onmisbaar voor de eventuele latere restauraties of historische studies.